KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

Kliëntefinansiering

Lees Meer oor PRODUKTE EN DIENSTE
Kliëntefinansiering

Kliëntefinansiering

Jou besigheidsvennoot

OVK Kliëntefinansiering stel kredietfasiliteite aan produsente beskikbaar om suksesvol die siklusse van landbou te oorkom en die produsent by te staan in tye van strategiese groei en modernisering van bates. Enige Suid-Afrikaanse burger kan by OVK aansoek doen om finansiering en alle aansoeke word op meriete hanteer.

Verskeie finansieringsprodukte is beskikbaar:
- Maandrekeninge;
- Produksierekeninge (somer / winter / 3 / 6 / 9 of 12 maande);
- Huurkooprekeninge (nuwe of tweedehandse voertuie, trekkers en implemente);
- Termynlenings (vee, kalk, algemene omheiningsmateriaal, presisie boerdery, sekuriteitstoerusting en -omheining);
- Voorskotte op vesellewerings;
- Oorbruggingsfasiliteite op grond van meriete is beskikbaar;
- Beleggingsrekening (lening F): ‘n fasiliteit waar ‘n OVK aandeelhouer geld by OVK kan belê en rente verdien teen prima minus 2,5%.


Voordele

Rentekoerse:
- Mededingend;
- Gedifferensieerde koers aan vlak van sekuriteit gekoppel tot so laag as prima minus 0.5%;
- Enkelvoudig bereken;
- Maandrekenings is rentevry indien vereffen voor die einde van die maand wat volg op die maand van aankope.

Fooie:
- Geen aanvangsfooi;
- Geen maandelikse administrasiefooie;
- Geen onbenutte fasiliteitsfooie.


OVK Kliëntefinansieringspan

Bethlehem
 Jannie Frey
 082 805 3252
 jannief@ovk.co.zaBloemfontein
 Aubrey Marais
 079 513 7656
 aubreym@ovk.co.zaBurgersdorp
 Cassie Aspelling
 082 759 4103
 cassiea@ovk.co.zaCradock
 Wicus Schoeman
 082 923 5998
 wicuss@ovk.co.za
Ficksburg
 Jacques Booyse
 082 417 6192
 jacquesb@ovk.co.zaHopetown
 Danie de Bruin
 082 468 3616
 daniedb@ovk.co.zaLadybrand
 Martin Ehlers
 (Bestuurder)
 082 049 9634
 martine@ovk.co.zaLadybrand
 Ronnie Botes
 (Administrasie)
 051 923 4589
 ronnieb@ovk.co.za
Ladybrand
 Regina Nyamane
 (Nie-Landbou)
 051 923 4783
 kfinadmin@ovk.co.zaLadybrand
 Julius Ball
 082 923 5997
 juliusb@ovk.co.zaLandswyd
 Bertus Vorster
 (Lewende Hawe)
 071 356 8989
 bertusv@ovk.co.zaLandswyd
 Marnus van Eeden
 (Vesel)
 082 854 9112
 mveeden@ovk.co.zaPort Elizabeth
 
Kobus Crouse
 082 783 1679
 jcrouse@ovk.co.za