KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

OVK DIREKTEURE

LEES MEER OOR ONS DIREKTEURE
Mnr Chris Bender
Mnr Chris Bender

Voorsitter van Direksie,
Lid van Dagbestuur

Wyk 3

Clocolan, Excelsior, Marquard, Verkeerdevlei, Winburg

Mnr Joël le Roux
Mnr Joël le Roux

Vise-Voorsitter van Direksie,
Lid van Dagbestuur

Wyk 13
Douglas, Hopetown, Jacobsdal, Rietrivier, Oranjerivier Silo & Prieska

Mnr Stéfan Oberholzer
Mnr Stéfan Oberholzer

OVK Besturende Direkteur

Mnr Jacques Moll
Mnr Jacques Moll

Direkteur,
Lid van Dagbestuur,

Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 2
Arlington, Ficksburg, Rosendal,Senekal & Ventersburg


Mnr Freddie van Zyl
Mnr Freddie van Zyl

Direkteur,
Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 8
Colesberg, Cradock, Graaff-Reinet, Hofmeyer, Middelburg, Mortimer, Noupoort, Steynsburg, Venterstad & Willowmore


Mnr Johan Scheepers
Mnr Johan Scheepers

Direkteur

Wyk 1
Fouriesburg, Frankfort, Paul Roux & Steynsrus


Mnr Quentin de Bruyn
Mnr Quentin de Bruyn

Direkteur,
Lid van Dagbestuur,
Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 5

Bloemfontein, Hobhouse, Ladybrand, Marseilles, Modderpoort, Thaba Nchu, Tweespruit, Westminister


Mnr Hansie Swanepoel
Mnr Hansie Swanepoel

Direkteur

Wyk 6
Bethulie, Boesmanskop, Dewetsdorp, Edenburg, Fauresmith, Reddersburg, Rouxville, Smithfield, Trompsburg, Van Stadensrus, Wepener & Zastron


Mnr Claude Cloete
Mnr Claude Cloete

Direkteur,
Lid van Oudit- en Risikokomitee,
Lid van Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 7
Aliwal North, Barkly-Oos, Burgersdorp, Dordrecht, Elliot, Indwe, Jamestown, Lady Grey, Maclear, Molteno, Queenstown, Rhodes, Ugie


Mnr Wynand du Toit
Mnr Wynand du Toit

Direkteur

Wyk 9
Beaufort-Wes, Bredasdorp, Caledon, Calvinia, Hopefield, Laingsburg, Malmesbury, Moreesburg, Mosselbaai, Oudtshoorn, Piketberg, Porterville, Riversdal, Riviersonderend, Springbok, Sutherland, Swellendam, Worcester


Mnr Franz Terblanche
Mnr Franz Terblanche

Direkteur,
Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 11
Britstown, Hopetown (Suid), Prieska, Strydenburg


Mnr Fanie Botha
Mnr Fanie Botha

Direkteur

Wyk 12
Koffiefontein, Luckhoff, Orania, Petrusville, De Aar & Vanderkloof

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2020
OVK Nuus Desember 2020
Adverteer Hier Lees Meer