KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S01_2021

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S01_2021

geplaas op Dins, 09 Feb 2021

Jongbokhaar styg met 51.7% en Grootbok styg met 19.4% / YGoats increased by 51.7% and Adult mohair increased by 19.4%

MARKANALIZSE

Die eerste Sybokhaarveiling van die 2021 Somer seisoen het goed afgeskop met goeie mededinging tussen al die kopershuise. Kleinbokkiehaar styg met 17.6% met `n markaanwyser van R504.57/kg en 100% is verkoop; jongbokhaar styg met 51.7% met `n markaanwyser van R417.95/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Grootbokhaar styg met 19.4% met `n markaanwyser van R241.43/kg en 95% verkoop. Dit het die totale verkope op 97.2% te staan gebring met `n markaanwyser van R328.56/kg wat 25.6% beter is.

Die beste prys van die dag het gegaan aan OVK PureCape Bins teen R634.20/kg vir ‘n baaltjie Somer Kleinbokkiehaar! Hierdie baal gemiddelde styl haar het 25 mikron getoets met ‘n skoonopbrengs van 87%. Mosenthals was die koper.

MARKVOORUITSIGTE

Die vooruitsig vir die komende seisoen, is dat die pryse van saad-tipe haar steeds onder druk gaan verkeer en dat jongbokhaar (al die fyn tipes) goeie aandag gaan geniet, en dat pryse op die huidige vlakke, sywaarts behoort te verhandel. Die tweede veiling van die 2021 Somer seisoen, S2102, word die 2de Maart 2021 in Port Elizabeth aangebied. So berig Etienne Bezuidenhout, OVK Sybokhaarbestuurder.

MARKET ANALYSIS

The first mohair auction of the 2021 Summer season kicked off well with good competition among all the buyers. Kid Mohair increased by 17.6% with a market indicator of R504.57 / kg and 100% was sold; Young Goat hair increased by 51.7% with a market indicator of R417.95 / kg and a sales percentage of 100%. Adult mohair increased by 19.4% with a market indicator of R241.43 / kg and 95% sold. This brought the total sales to 97.2% with a market indicator of R328.56 / kg which is 25.6% better.

The best price of the day went to OVK PureCape Bins at R634.20 / kg for a bale of Summer Kid Mohair! This bale average style of hair tested 25 microns with a clean yield of 87%. The buyer was Mosenthals.

MARKET OUTLOOK

The prospect for the coming season is that the prices of seed-type will still be under pressure and that Young Goat hair (all the fine types) will receive good attention and that prices at current levels should trade sideways. The second auction of the 2021 Summer season, S2102, will be held on 2nd of March 2021 in Port Elizabeth. So reported by Etienne Bezuidenhout, OVK Mohair Manager.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2020
OVK Nuus Desember 2020
Adverteer Hier Lees Meer