KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CA06 & CA07_2020

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CA06 & CA07_2020

geplaas op Dond, 01 Okt 2020

Die Cape Wools Merino aanwyser styg met 6.2% / The Cape Wools Merino indicator traded 6.2% higher

MARKANALISE

Die 6de en 7de wolveiling van die 2020/21 wolseisoen het hierdie week, gekombineerd, op 30 September plaasgevind. Die Cape Wools Merino aanwyser het met 6.2% gestyg teenoor die vorige veiling en teen 'n skoonprys van R131.55/kg gesluit. Die Australiese EMI het  met 6.3% versterk teenoor die vorige veiling. Die Rand het 3.3% swakker verhandel teen die VSA Dollar en het 2.1% verswak teenoor die Euro, teenoor die ooreenstemmende tyd van die vorige veiling. Die grootste styging van 7.2% was in die 18.5 mikron segment.

Lempriere SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, Stucken & Co en G.Modiano SA. Daar is in totaal 7713 bale aangebied, waarvan 92.0% verkoop is.

Op die OVK veiling is 3804 bale aangebied waarvan 91.9% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R165.00/kg, is behaal vir ‘n 1 baal lot BFFY van 15.8 mikron, uit die skeersel van BPG Langfontein, vanuit Wakkerstroom. Dit was ook die algehele hoogste prys op die veiling. Die koper was Standard Wool SA. Baie geluk met hierdie prestasie!

VOORUITSIGTE

Die week se styging kan toegeskryf word aan die versterking van die Australiese mark, asook die verswakking van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede en 'n groter aanvraag vanuit China. Wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is 8.9% laer as die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen.

Volhoubaar gesertifiseerde (RWS), goeie kwaliteit Merinowol, het weereens goeie aandag geniet op die veiling en gesorg vir gesonde kompetisie tussen kopers. Produsente kan gerus kennis neem hiervan en ook aanvaar dat dit 'n toekomsneiging is wat gekom het om te bly. Skakel gerus met OVK om u by te staan in die sertifiseringsproses.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

 

MARKET ANALYSES

The 6th and 7th wool auction of the 2020/21 season took place, in combination this week, on the 30th of September. The Cape Wools Merino indicator traded 6.2% higher, compared to the previous sale and closed at a clean price of R131.55/kg. The Australian EMI increased by 6.3%, compared to the previous sale. The Rand traded 3.3% weaker against the US Dollar and 2.1% weaker to the Euro, compared to the rate of the previous sale. The largest increase this week, of 7.2%, was in the 18.5 micron segment.

Lempriere SA was the major buyer on the auction this week, followed by Standard Wool SA, Stucken & Co and G.Modiano SA. A total of 7 713 bales were on offer, of which 92.0% was sold. On the OVK auction 3 804 bales were offered, of which 91.9% was sold.

The highest price on the OVK auction, of R165.00/kg, was achieved for a 1 bale lot BFFY of 15.8 microns, from the clip of BPG Langfontein, from Wakkerstroom. This was also the overall highest price of the sale this week. The buyer was Standard Wool SA. Congratulations on this achievement! 

FORECAST

This week's increase can be attributed to the stronger Australian market, the weakening of the Rand to the main currencies and the increase in demand from China. The receival of wool in the brokers’ stores this week is 8.9% lower, compared to the same time of the previous season.

Sustainable certified (RWS), good quality Merino wool, was in high demand today and enjoyed healthy competition amongst the buyers. Producers have to take note of this and also accept that this is a future trend which has come to stay. We invite farmers to contact OVK for assistance in the certification process.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2020
OVK Nuus Desember 2020
Adverteer Hier Lees Meer