KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV27(02)_2020

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV27(02)_2020

geplaas op Dond, 28 Mei 2020

Die sterker wisselkoers van die Rand teenoor die VSA Dollar is een van die grootste faktore in die daling van die huidige wolprys/The strengthening of the Rand against the US Dollar is currently the biggest contributors in the decrease in wool prices

MARKANALISE

Die tweede gedeelte van die 27ste wolveiling van die 2019/20 seisoen het hierdie week plaasgevind. Die Cape Wools aanwyser het met 1.6% en 231 punte swakker verhandel en teen 'n skoonprys van R142.72/kg gesluit. Die Australiese EMI het met 1.3% versterk. Die Rand het 3.7% sterker verhandel teen die VSA Dollar, vergeleke met die vorige week en die eerste gedeelte van die veiling. Die aanbieding het hoofsaaklik uit medium lengtes wol bestaan, met weinig kort lengtes wol op die veiling. Die beter tipes Merinowol het goed presteer, met meer as 90% van die aanbod wat verkoop het. Die grootste daling, van 5.4%, was in die 22.5 mikron segment. Standard Wool het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Lempriere SA, Stucken en Modiano. Daar is in totaal 5,637 bale aangebied, waarvan 85.5% verkoop is. Op die OVK veiling is 1,049 bale aangebied waarvan 83.4% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R133.00/kg is behaal vir ‘n 1 baal lot BH van 16.5 mikron, uit die skeersel van Majupa Boerdery BK van Riversdale. Die koper was Stucken. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Die sterker wisselkoers van die Rand teenoor die VSA Dollar is een van die grootste faktore in die daling van die huidige wolprys. Beperkte aankope uit Eurpoa en China dra ook hiertoe by en strem internasionale wolpryse. Wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is 2.25% meer as die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen. Dit is goeie nuus vir die bedryf en toon dat produsente weer begin wol lewer het na die vlak 5 inperkingsperiode wat einde April verstryk het. Die volgende veiling is geskeduleer vir 10 Junie 2020, en die beplande aantal bale wat aangebied word, word beperk tot ongeveer 7,500 bale.

Die datum van die sluitingsveiling vir die 2019/20 seisoen se laaste wolontvangste is oor drie weke, naamlik 17 Junie 2020. Hierdie verslag deur Pierre de Lange, Bemarkingsbestuurder: Wol.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings.  Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word. 


MARKET ANALYSIS

The second part of the 27th wool auction of the 2019/20 season took place this week. The Cape Wools Merino indicator traded 1.6% and 231 points weaker and closed at a clean price of R142.72/kg. The Australian EMI increased by 1.3%. The Rand strengthened by 3.7% stronger against the US Dollar, compared to the rate last week when the first part of the 27th wool auction. The offering mainly consisted of medium lengths wool, with very little wool of a shorter length offered. The better types Merino wool were in good demand and performed well, with over 90% sold. The largest decrease this week of 5.4% was in the 22.5-micron segment. Standard Wool was the major buyer on the auction this week, followed by Lempriere SA, Stucken and Modiano. A total of 5,637 bales were on offer, of which 85.5% was sold. OVK offered 1,049 bales on the auction, of which 83.4% was sold. The highest price on the OVK auction of R133.00/kg, was achieved for a 1 bale lot BH of 16.5 microns from the clip of Majupa Farming CC from Riversdale. The buyer was Stucken. Congratulations on the achievement!    

FORECAST

The strengthening of the Rand against the US Dollar is currently the biggest contributors in the decrease in wool prices. A decrease in demand from Europe and China also contributes to weaker international wool prices. The receival of wool in the brokers’ stores this week increased by 2.25% compared to the same period of the previous season. This is positive news for the industry and shows that producers have started to deliver wool after the termination of level 5 of the lockdown period at the end of April.  The next auction is scheduled for 10 June 2020, with the number of bales on offer limited to approximately 7,500.

The date of receiving wool for the final auction for the 2019/20 wool season is in three weeks’ time, being 17 June 2020.   This report by Pierre de Lange, Wool Marketing Manager. 

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2020
OVK Nuus Desember 2020
Adverteer Hier Lees Meer