KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOL- EN SYBOKHAAR MARINE DEKKING

WOL- EN SYBOKHAAR MARINE DEKKING

geplaas op Dond, 16 Apr 2020

Die risiko van diefstal van wol en sybokhaar op plase kan toeneem, gegewe die hoeveelheid vesel wat huidiglik deur produsente op plase gestoor word. OVK kan u as produsent egter die gemoedsrus gee dat u wel dekking vir u produk geniet teen diefstal.

16 April 2020

Geagte OVK Produsent,

WOL- EN SYBOKHAAR MARINE DEKKING 

 Die huidige tydperk van inperking, waartydens OVK geen vesel ontvang en hanteer nie, hou verband.  Die risiko van diefstal van wol en sybokhaar op plase kan toeneem, gegewe die hoeveelheid vesel wat huidiglik deur produsente op plase gestoor word. OVK kan u as produsent egter die gemoedsrus gee dat u wel dekking vir u produk geniet teen diefstal, indien u vesel by OVK gelewer word, onderhewig aan die terme en voorwaardes soos hierin vervat. Soos u reeds bewus is, word daar met elke skeersel ‘n tarief gehef uit die opbrengs van die skeersel. Hierdie tarief is om u as produsent te beskerm teen finansiële verliese, vanaf tyd van skeer tot en met verhandeling van die produk deur OVK.

Hierdie tipe risiko verg deurlopende bestuur en is daar besluit om sekere maatreëls in plek te stel ooreenkomstig die terme en voorwaardes van die versekeraar. Die nakoming van hierdie maatreëls is in alle partye se belang ten einde die vesel steeds gedek te hou vir hierdie tipe verlies.      

Hieronder volg minimum vereistes waaraan daar voldoen moet word, ten einde ‘n geldige eis te registreer, onderhewig aan verdere terme en voorwaardes wat van tyd tot tyd deur die versekeraar en OVK vereis en/of gewysig kan word.

1.         Aanmelding van die eis

1.1.      Alle eise moet binne 14 (veertien) dae na die diefstal plaasgevind het, by OVK Interne Versekering aangemeld word, deur die produsent, per e-pos by interneverseker@ovk.co.za of telefonies by (051) 923 4606.

1.2.      Dit is die verantwoordelikheid van die produsent om OVK Interne Versekering tydig in kennis te stel van enige eise en eise wat laat ingedien word deur ‘n produsent, sal ongelukkig ooreenkomstig die terme en voorwaardes van die polis, nie oorweeg word nie.

2.         Verklaring

2.1.      Die gewig van al die bale wat verseker moet wees, moet deur u as produsent bepaal word en tesame met die aantal bale op skrif gestel word.

2.2.      Die versekeraar vereis ‘n bewys dat u die wol en/of sybokhaar aan OVK sou lewer. U moet die skriftelike rekord van die bale aan u Tegniese Veldbeampte stuur per e-pos of WhatsaApp boodskap. 

2.3.      Die e-pos of WhatsApp boodskap moet deur die produsent gestoor word en beskikbaar gestel word aan OVK Interne Versekering in die geval van ‘n eis.

2.4.      Die Tegniese Veldbeampte mag in sekere gevalle die aantal bale en gewigte op die plaas kom bevestig.

2.5.      Tesame met die voorgeskrewe dokumente wat voltooi moet word vir enige verliese soos deur die versekeraar vereis word, moet die dokumente vergesel word van ‘n polisieverklaring deur die produsent en die saaknommer. Die voorgeskrewe dokumente is beskikbaar by OVK Interne Versekering.

2.6.      Foto’s van die toneel moet saam met die eisvorms ingedien word.

3.         Toegang tot die perseel

3.1.      Geweldadige/gedwonge toegang tot die perseel moet te alle tye bewys kan word deur u as produsent.

3.2.      Die perseel waar die wol en/of bokhaar gestoor word op die plaas, moet behoorlik beveilg wees.

3.3.      Alle areas van toegang tot die perseel (deure en vensters), waar die wol en/of sybokhaar gestoor word, moet behoorlik beveilig word.

3.4.      Deure moet gesluit wees en vensters moet deeglik toegemaak wees.

4.         Bybetalings en aantal eise

4.1.      Bybetalings sal in geval van alle diefstal verliese betaalbaar wees. Die bybetalingstruktuur (BTW ingesluit) wat geïmplementeer word in ‘n polisperiode (1 Junie tot 31 Mei) is as volg:

4.1.1.   Eerste eis        R   5,000 (Vyf Duidend Rand).

4.1.2.   Tweede eis      R 25,000 (Vyf en Twintig Duisend Rand)

4.2.      ‘n Maksimum van twee eise per produsent per polisperiode sal hanteer word en die aantal eise is beperk tot drie eise in ‘n tweejaar polisperiode.

5.         In transito

5.1.      Indien u van ‘n goedgekeurde OVK vervoerkontrakteur gebruik maak, sal die bybetaling nie op u van toepassing wees nie.

5.2.      Alle ander voorwaardes soos hierin vervat bly egter steeds van toepassing.

Bogenoemde maatreëls tree met onmiddellike effek in werking. Wees daarvan verseker dat OVK te alle tye in u beste belang sal optree wat betref die verwerking en hantering van verliese.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2020
OVK Nuus Desember 2020
Adverteer Hier Lees Meer