KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
Nuwe kommunikasiebeleid in VS in stryd teen veediefstal

Nuwe kommunikasiebeleid in VS in stryd teen veediefstal

geplaas op Maan, 27 Jan 2020

’n Nuwe kommunikasiebeleid is geformuleer om die kopseer van veediefstal in die Vrystaat meer doeltreffend aan te spreek.

27 Januarie 2020

Nuwe kommunikasiebeleid in VS in stryd teen veediefstal

’n Nuwe kommunikasiebeleid is geformuleer om die kopseer van veediefstal in die Vrystaat meer doeltreffend aan te spreek. Die Vrystaatse Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) in die provinsie en Vrystaat Landbou (VL) het saamgespan om dit vir hul lede makliker te maak om te weet watter riglyne om te volg wanneer veediefstal-probleme ondervind word.

Elk van hulle vervul ’n spesifieke rol in die stryd teen veediefstal en dit is belangrik vir landbouers en ander om te weet wie om wanneer te kontak. Sodoende sal kommunikasie verbeter en kan probleme met groter sukses aangespreek word.

Rol van Veediefstalvoorkomingsforum

VL, die RPO én NWKV in die Vrystaat maak deel van die Vrystaatse Veediefstalvoorkomingsforum (VSVVF), wat help om doeltreffende maatreëls vir veeprodusente in plek te stel om diefstal te voorkom, uit. Neville Raath, Vise-voorsitter van die RPO Vrystaat, is die Voorsitter van die VSVVF, terwyl Herman Archer Voorsitter van die NWKV Vrystaat en Jakkals le Roux Voorsitter van VL se Landelike Veiligheidskomitee is.

“Die forum skenk saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en Nasionale Vervolgingsgesag aandag aan reaktiewe veediefstal-aanmelding wat voorkoming daarvan beïnvloed én om die suksesvolle vervolging van veediefstalsake in howe binne die kriminele regstelsel te monitor en te verbeter,” sê Raath. Volgens hom is bewusmakingsveldtogte in die media, opleidingswerkswinkels om veeprodusente te bemagtig oor die identifikasie van diere en riglyne vir veediefstal-voorkoming alles deel van die VSVVF se werksaamhede. Dit sluit ook interaksie en besoeke aan landbougemeenskappe én die deurlopende monitering van veediefstal sake in.

“Die forum is ook deel van maandelikse vergaderings van die provinsiale prioriteitskomitee vir landelike veiligheid en vergaderings elke twee maande van die Border Safeguarding Forum met die SANW,” sê hy. By laasgenoemde word oorgrensprobleme, uitdagings en tekortkominge by die grens tussen Suid-Afrika en Lesotho, asook hoë misdaadgebiede en inligting oor toekomstige operasies, bespreek.

Raath sê die forum het ook ten doel om Veediefstal-inligtingsentrums by veral die voorste tien Vrystaatse veediefstalstasies tot stand te bring, waar alle aspekte hierbo vermeld ook gedesentraliseer word. Hier werk die VSVVF nou saam met die LUR vir Polisie, Paaie en Vervoer se sektretariaat vir oorgrensbeveiliging om Imbizo’s onder kommunale en opkomende landbouers te hou. “Opleiding en bewusmaking oor dieregesondheid, die merk van vee en voldoening aan wetgewing saam met die SAPD geniet dan spesifieke aandag.”

Probleme met ondersoeke

Die VSVVF het ’n pro forma saamgestel wat landbouers kan gebruik wanneer hulle nie met die ondersoek van sake deur die SAPD, en veral veediefstal-eenhede, tevrede is nie.

“Die vorm moet skriftelik voltooi word en navrae word gerig deur die kantoor van die RPO Vrystaat, spesifiek Carine Annandale (vrystaatrpo@vodamail.co.za), na die SAPD se provinsiale koördineerder van veediefstal-eenhede,” sê Raath. Terugvoer word dan gekry en aan die betrokke landbouer deurgegee.

Raath meld ook dat waar daar dringende intervensie nodig is, dit so op die vorm aangedui moet word. ’n Voorbeeld is waar die SAPD of die betrokke veediefstal-eenheid nog nie die misdaadtoneel besoek het nie, sodat skakeling met die SAPD kan geskied.

Wie om wanneer te kontak

Alle insidente en inligting oor die manifestasie van veediefstal moet aan Dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL, deurgegee word. “Inligting oor voorvalle word gebruik in die opstel van maandelikse veiligheidsoorsigte wat ook aan die prioriteitskomitee van Landelike Veiligheid, onder leiding van die VSVVF, deurgegee word,” sê sy. Volgens haar behels dit die identifisering van hoë misdaadgebiede, asook versoeke vir gesamentlike operasies.

Buys is aangewys as die skakelpersoon namens die RPO, NWKV en VL met die media oor veediefstal-statistieke, toenames of afnames, die georganiseerdheid daarvan, asook die impak en omvang van die probleem in die Vrystaat. Sy sal ook alle navrae vir artikels vanaf akademici, die media en ander wat fokus op veediefstal hanteer.

Raath is aangewys as skakelpersoon namens die RPO Vrystaat met die media. Hy sal alle inligting oor hoëprofiel-sake oor veediefstal met die media kommunikeer. Verder kan daar ook oor daaglikse veediefstal-inligting in die provinsie met hom geskakel word.

“Hierdie riglyne sal aan lede van al die provinsiale organisasies, ook tydens VL se streekkongresse, gekommunikeer word om hulle in te lig wie om te skakel wanneer uitdagings oor veediefstal ervaar word en wat die kommunikasiekanale behels,” sê Raath.

Vir medianavrae, kontak:

Neville Raath, Vise-voorsitter van die RPO Vrystaat, by 063 133 6907;

Dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL, by 082 922 8434;

Herman Archer, Voorsitter van die NWKV Vrystaat, by 083 707 8065;

Jakkals le Roux, Voorsitter van VL se Landelike Veiligheidskomitee, by 082 781 8241.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2020
OVK Nuus Desember 2020
Adverteer Hier Lees Meer